Palotás Gábor

Általános Iskola

Get Adobe Flash player


----Matematika szakkör és verseny----


A szakkört tartja:
Kissné Balázs Annamária


Az alsó tagozaton szakkörünk lehetőséget ad a tanulók egyéni fejlődésének biztosítására, a gondolkodási képességek sokoldalú fejlesztésére, a számolási készség erősítésére, a felzárkóztatásra, de elsősorban a tehetséggondozásra.

A foglalkozások tervezése rugalmas, mert a gyerekek érdeklődéséhez és teljesítményéhez igazodik. A tanulók differenciáltan végzik a feladatokat.

A szakkör munkaformái: egyéni, páros vagy kiscsoportos.

Alkalom nyílik a vitára, bizonyításokra és az egészséges versenyre is.

Motiválja a tanulókat a sok sikerélmény, mely további munkára ösztönzi őket és nagyon jó hangulatot varázsol közénk.

Matematika verseny

A házi matematika verseny az elmúlt 5 évben már hagyománnyá vált az alsó tagozaton. A gyerekek ilyenkor elmélyedhetnek egy–egy olyan részterületben is, amelyre az órákon kevés lehetőség nyílik (kombinatorikai játékok, logikai játékok, sudoku, térépítő játékok, tangram, pontrácsok, vonalhálók... stb.)

A csoportok kialakítása a tanulók közvetlen részvételével történik. A verseny során az együttműködésben is tapasztalatot szereznek, gyakorolják egymás segítését, elfogadását. Mivel a versenyeken nem a számolási készség, a már megszerzett tárgyi tudás bemutatása a cél, hanem a kreativitás, a logika és a kooperációs készség, így azok a tanulók is sikerrel vesznek részt, és pozitív élményként élik meg, akiknek tanulási problémáik vannak.