Palotás Gábor

Általános Iskola

Get Adobe Flash player


----Akiket várunk----


Az intézmény sajátos nevelési igényű, nyelvi képességeiben fejlesztésre szoruló, normál övezetbe eső intelligenciával rendelkező, általános iskolás-korú gyermekek oktatását-nevelését vállalja. A minőségpolitika alkotórészei egyrészt a munkatársak szakképzettsége (logopédusok, gyógypedagógusok, tanítók, szaktanárok, pszichológusok, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztensek), másrészt az oktatás strukturálása.

Az egyes osztályok létszáma maximum 13 fő. Az oktatáshoz minden évfolyamon biztosítunk kiscsoportos, illetve egyéni logopédiai, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai illetve gyógytestnevelői segítséget a különleges gondozáshoz való jog alapján. Az oktatás bevezető szakasza 3 év, melyben az első osztály követelményei, az olvasás-írás tanítás a gyermekek képességeihez igazodva két évet ölel fel, amihez szervesen kapcsolódik a második osztály is.

A figyelem fókusza a megfelelő módszerek kiválasztására, az elsajátításhoz szükséges időtartamra, a multimodális szemléltetésre, illetve az eszközhasználat biztosítására irányul.

A bevezető (1.osztály) és kezdő (2.-4. osztály) szakaszban az életkori sajátosságoknak megfelelően iskolaotthonos rendszerben történik, amely biztosítja a tanulók számára a tananyag elsajátításához szükséges időt, illetve tanulási kereteket.