Palotás Gábor

Általános Iskola

Get Adobe Flash player


----Mire figyeljünk?----


A logopédiai terápiák az alábbi problémákra fókuszálnak:

 • Diszfázia: A beszéd nyelvi rendszerének felépítése, beszédhangok kialakítása, javítása.
 • Pöszeség: Beszédhangok kialakítása, javítása.
 • Orrhangzós beszéd: Az orrhangzós színezet csökkentése, a hiányzó hangok kialakítása, illetve a hibásan képzettek javítása.
 • Dadogás: A megakadások időtartamának, gyakoriságának csökkentése. Görcsoldás, laza izomműködés, helyes beszédlégzés kialakítása. Elsősorban csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve.
 • Hadarás-beszédtechnika: A beszédfigyelem, helyes beszédlégzés kialakítása, gondolati rendezés gyakorlása. Szintén csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve.
 • Diszlexia-prevenció: Az olvasási nehézség kialakulásnak megelőzése az olvasáshoz szükséges képességek fejlesztésével.
 • Diszlexia: Az olvasási készség, a szövegértés valamint az olvasás tempójának, technikájának javítása.
 • Grafomotoros fejlesztés: Az íráshoz szükséges alapfunkciók, a helyes ceruzafogás kialakítása, kézügyesség fejlesztése.
 • Diszgráfia: Az íráskép rendezése, a helyesírás kialakítására, megszilárdítására irányuló terápia.
 • Diszkalkulia prevenció: A matematika tanulásához szükséges alapkészségek fejlesztése.
 • Diszkalkulia: A számfogalom kialakítása, megszilárdítása, alapműveletek elsajátítása, gyakorlása.


Már az iskoláskort megelőző időszakban előfordulnak olyan tünetek, amik jelezhetik a mozgásfejlesztés és/vagy a logopédiai fejlesztés szükségességét.

Az életkorában elvárható fejlettségi szinttől eltér, például:

 • a kúszás-mászás rövid ideig tart vagy kimarad
 • későn kezd el járni
 • bizonytalanul, koordinálatlanul mozog, gyakran elesik
 • lassan tanul meg lépcsőn járni, kerékpározni, cipőt fűzni, gombolni
 • nehezen bánik az ollóval, evőeszközökkel
 • testtudata kialakulatlan
 • egyszerű mozgássort nem tud utánozni
 • a ceruzát görcsösen vagy túl lazán fogja
 • a rajz/írás nyomatéka erős vagy gyenge
 • mindkét kezét egyformán használja
 • nem szeret mesét hallgatni (nem tudja követni az eseményeket)
 • nehezen vagy egyáltalán nem tanul meg mondókát, verset, dalt
 • nem tudja megjegyezni a napok, évszakok sorrendjét
 • új szavak tanulása hosszú ideig tart
 • szavak utánmondása nehézséget jelent
 • a szavakban szótagokat, hangokat felcserél, kihagy
 • hasonló hangzású szót mond
 • gyors vagy akadozó beszédtempóval beszél
 • szókincse szegényes
 • gyakran visszakérdez
 • feltűnően figyeli a beszélő száját
 • nem a kérdésre válaszol
 • tartósan rekedt
 • gyakran és tartósan hurutos
 • nehezen fejezi ki magát szóban, nem vagy lassan jutnak eszébe szavak
 • szavakat rosszul toldalékol
 • nem alkalmazza az anyanyelvre jellemző mondatszerkesztést
 • a fejlesztés ellenére sem javul a beszédhibája
 • túl sokat beszél, de nem mond lényeges információt
 • ritmusérzéke gyenge
 • formákat rosszul egyeztet, másol; az azonosságot-különbséget nem érzékeli
 • térben nehezen tájékozódik
 • mintát nem követ pontosan
 • túl élénk vagy visszahúzódó

Amennyiben a felsoroltak közül tartósan több is jellemzi a gyermeket, érdemes szakemberhez (óvodai, iskolai pszichológus, logopédus, nevelési tanácsadó) fordulni annak tisztázására, hogy valóban van-e probléma a gyermek fejlődésével, ill. melyek a további teendők.

Sokszor az iskoláskorban is szükség van a gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez fokozottan alkalmazkodó oktatásra. A Palotás Gábor Logopédiai Általános Iskola ennek a feladatnak az ellátására hivatott.