Palotás Gábor

Általános Iskola

Get Adobe Flash player


----Bemutatkozás----
Gut Eszter, Gyenis Rebeka, Heranus Diána, Kovács Tímea, Pócsik Krisztina, Tóth Mónika

Munkaközösség-vezető:


Tóth Mónika
gyógypedagógus tanár

„Mindenki zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát.” (Albert Einstein)

Mivel már óvodás korom óta logopédus szerettem volna lenni, ezért érettségi után nem volt kérdés, hol fogok továbbtanulni. Négy évvel később már át is vehettem a diplomámat ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, logopédia-szomatopedagógia szakos gyógypedagógusként. A munka világába való belecsöppenés útja meglehetősen rögös volt. Több intézménytípust, feladatkört kipróbáltam, keres(t)em önmagam. Időközben elvégeztem az ELTE BGGyK mesterképzését logopédia szakirányon.

2016 óta dolgozom a Palotás Gábor Általános Iskolában. Itt az alsó tagozatos, sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyermekeket vezetem be a matematika világába. Emellett kiscsoportos logopédiai foglalkozásokat tartok: elsősorban artikulációs terápiát, komplex nyelvi fejlesztést, diszlexia és diszkalkulia terápiát. Munkám során fontosnak tartom a szakmai igényességet, ennek érdekében folyamatosan fejlesztem magam. Hiszek abban, hogy eredményes munkát csak a szülőkkel és a kollégákkal együttműködve, egymástól tanulva, teammunkában lehet elérni.

360

Gut Eszter
gyógypedagógus tanár

Gyógypedagógiai diplomámat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán szereztem 2013-ban. 2016-tól a Palotás Gábor Általános Iskolában foglalkozom a gyerekek komplex nyelvi fejlesztésével, artikulációs terápiával és diszlexia- diszgráfia terápiával. Örülök, ha a gyerekek a véleményüket, gondolataikat megosztják velem és partnerként együttműködve végezhetjük a logopédiai munkát. Az eredményes munka érdekében igyekszem a gyerekek érdeklődéséhez igazítani a foglalkozásokat. 2015-ben elvégeztem az Állatasszisztált terápiás csoportvezető képzést, az elmúlt években pedig a munkám fontos részévé vált a kutyával asszisztált terápia és oktatás, melyben a kollégák mellett Mona kutyám a társam, akivel hetente találkozhatnak a gyerekek. Mona vizsgázott segítőkutya és már 2017 óta segíti a terápiás munkát az iskolában.


Gyenis Rebeka
gyógypedagógus tanár

2018 szeptembere óta dolgozom logopédusként a Palotás Gábor Általános Iskolában, egy folyamatosan megújuló, összetartó és támogató logopédus-team tagjaként. Elsősorban artikulációs problémákkal, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával és nyelvi zavarral küzdő gyerekek fejlesztésével foglalkozom.

Felsőfokú tanulmányaimat a Kaposvári Egyetemen gyógypedagógia szakon, logopédia szakirányon végeztem. 2019 szeptemberétől pedig az ELTE Bárczi Gusztáv Karának Gyógypedagógus mesterképzésén veszek részt.

Elvégeztem a „GMP Beszédpercepciós diagnosztika”, valamint „A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában” c. tanfolyamot.

Hitvallásom:

„Mondd el és elfelejtem!
Mutasd meg és megjegyzem!
Engedd, hogy csináljam és megértem!”

(Kung Fu-Ce)

270

Heranus Diána
gyógypedagógus tanár

„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van.” /Maria Montessori/

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, 2019-ben szereztem meg a diplomámat logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon. 2019 őszén kezdtem el dolgozni a Palotás Gábor Általános Iskolában. Komplex nyelvi fejlesztést, diszlexia, diszgráfia diszkalkulia és artikulációs terápiákat tartok. Szakmai hitvallásom az egyénre szabott ellátás. Az eredményes fejlődés érdekében mindig figyelembe veszem a gyermek életkorát, állapotát, szükségleteit, személyiségét. Igyekszem minden gyermekkel megtalálni a közös hangot. Szeretetteljes, biztonságos és elfogadó légkör kialakítására törekszem. Óráimba igyekszem minél több kreativitást és humort csempészni.

90

Kovács Tímea
gyógypedagógus tanár

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán szereztem, logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányokon 2019-ben. Különösen érdekel, hogy a nyelvi nehézségek hogyan hatnak a személyiség alakulására, és én, mint szakember, hogyan tudok segíteni másoknak a problémáik fejlesztésben, leküzdésében. Munkám során kiemelten fontosnak tartom a gyermekközpontúságot, úgy gondolom, a foglalkozásokon az első és legfontosabb dolog, hogy a gyerekek biztonságos, szeretetteljes és elfogadó légkörben érezzék magukat.

2019 szeptemberétől kezdve dolgozom a Palotás Gábor Általános Iskolában. Komplex nyelvi fejlesztést, diszlexia prevenciót és diszkalkulia terápiát tartok egyéni, valamint két fős csoportokban.

„Kis lépések vezetnek el a nagy céjainkhoz is.”

(Kurt Hörtenhuber)


Pócsik Krisztina
gyógypedagógus tanár

2008-ban kezdtem el dolgozni a Palotás Gábor Általános Iskolában. Elsősorban komplex nyelvi terápiát, illetve diszlexia, diszgráfia foglalkozásokat tartok. Néhány évig diszkalkulia terápiával is foglalkoztam.

2009 óta vezetek dadogó-személyiségfejlesztő csoportot pszichológussal közösen, akivel alkalmanként szülőcsoportot is szervezünk. Terápiás tapasztalataimról és eredményeinkről már többször tartottam előadást iskolánkban megrendezett vagy külsős konferencián.

2014 óta vezetek tanítási gyakorlatot gyógypedagógia szakos hallgatók számára.

2018-ban kezdtem el mélyebben foglalkozni a veszteségfeldolgozással. A csoportvezetés során szerzett tapasztalataimat igyekszem beépíteni a munkámba is. Célom, hogy a tanítványaim egy egészebb gyógyító pedagógiát kapjanak.

Végzettség, tanfolyamok:

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, logopédia tanár és terapeuta szakirány

A matematika tanulás zavarai (diszkalkulia)

Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia

Gyermekek gyászfeldolgozását segítő csoportvezető képzés (Reményvirág)

"Az oktatás lényege, akárcsak a gyógyításé, nem csupán annyi, hogy bele tudjunk avatkozni a természetes folyamatokba, hanem legelsősorban annak a tudása, hogy miként figyeljük meg a természetet anélkül, hogy megzavarnánk a működését, és hogyan segítsük a kibontakozásban." (Máté Gábor: Szétszórt elmék)