Palotás Gábor

Általános Iskola

Get Adobe Flash player


----Gyógypedagógiai asszisztensek----


Tagok:

Csáti Henriett
Kecskeméti Petra
Polonyi-Varró Ildikó
Lajkóné Tóth Ildikó
Radnai Márta
Szigligeti Emese


Iskolánkban 5 fő gyógypedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját.
Az alsó évfolyamokon minden osztályhoz egy állandó szakasszisztens tartozik. A felső tagozaton egy asszisztens a négy osztályban és a napközi otthon munkájában vesz részt.

Az oktatás, nevelés során – tanítási órán, illetve a tanórán kívül- gyógypedagógussal, tanítóval, szaktanárral, logopédussal együttműködve, az ő irányításuk alatt végzik munkájukat. Közvetlenül segítik a pedagógust a tanítás-tanulás folyamatában segédanyagok készítésével. Biztosan kezelik az oktatástechnikai eszközöket.


A tanulók képességeit figyelembe véve segítik felzárkóztatásukat, illetve a tehetségesek előmenetelét. Felső tagozatos matematika órákon a rendszeres asszisztenciát biztosítanak. Nagy hangsúlyt fektetnek a zárkózott, visszahúzódó gyermekek beilleszkedésére. Fontosnak tartják az önállóságra való nevelést. Iskolaotthon keretében, illetve azoknak a tanulóknak, akik egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokon nem vesznek részt szervezett szabadidős foglalkozásokat tartanak, ahol a szocializációs folyamatok erősítésére törekszenek különböző  játékok által:

  • Szerepjáték, bábozás
  • Társasjáték, kártyajáték
  • Tangram, lego, jawa játék
  • Finommotorika fejlesztés, képalkotás
  • Könyvtárlátogatás

Részt vesznek az intézményt (osztályokat) érintő események rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Ügyeleti és felügyeleti feladatokat is ellátnak. Igény szerint egyéni és csoportos gyermekkíséretet is végeznek.

Időjáráshoz igazodva a lehető legtöbb időt töltenek a szabadban:

  • Labdajátékok, körjátékok
  • Játszótér

Asszisztenseink részt vesznek tanulóink ebédeltetésében is. Törekszenek a kulturált étkezési szokások megfelelő kialakítására.

Segítik a higiénés szokások kialakítását, alkalmazását. Odafigyelnek a gyermekek testi és mentális egészségére, felismerik a tanulóink egyéni problémáit, segítik azok megoldását.

Az osztálytermek otthonossá tétele, rendezettsége, díszítése a gyerekek által készített munkákból az asszisztensek segítségével történik.

Testnevelés órákon, iskolai rendezvényeken, kerületi versenyeken iskolai logós emblémával ellátott pólóban képviselik tanulóink iskolánkat, amely pólókat asszisztenseink tanítóink irányításával készítenek el.